Siirry sisältöön

Puheenjohtaja Teemu Tuuri, ARL: Autonrengasliitto valtakunnalliseksi rengas­alan vaikuttajaksi 

ARL:n juhlakokouksessa valittiin liiton uusi puheenjohtaja. Liiton 80 vuoden historian seitsemänneksi hallituksen vetäjäksi nimettiin Vianor Oy:n toimitusjohtaja Teemu Tuuri. 

Autonrengasliitto on merkittävä voima

Teemu Tuuri aloitti Autonrengasliiton hallituksessa maaliskuussa 2016. Ennen sitä hän toimi liiton toisena toiminnantarkastajana noin viiden vuoden ajan. ”Autonrengasliiton tehtävänä on edistää jäsentensä yhteistoimintaa ja heidän toimintaedellytyksiänsä sekä valvoa jäsentensä etua työnantaja- ja elinkeinoasioissa. Tähän liiton perustehtävään me nojaamme edelleenkin”, linjaa Teemu Tuuri. 

80 vuotta täyttänyt Autonrengasliitto on tällä hetkellä rengas­alan merkittävä voima. Liiton jäseninä on 58 alan erikoisliikettä ja pinnoitusyritystä sekä noin 30 yhteistyöjäsentä. Jäsenistön myyntiverkostossa on yhteensä 214 toimipistettä, mikä kattaa runsaat 70 % Suomen rengasmarkkinoista. Työntekijöiden määrä on noin 1 700 henkilöä. 

Autonrengasliiton uusi strategia  

”Uudistamisen taustalla on ollut tarve uudistua muuttuvan toimintaympäristön mukana”, kertoo Teemu Tuuri. ”Toimialamme on kohdannut ja tulee myös jatkossa kohtaamaan lukuisia erilaisia muutoksia eri osa-alueilla kuluttajien ostokäyttäytymisestä digitaalisiin liiketoimintamalleihin ja liikkumisen murrokseen. ARL:n tavoitteena on jäsenyritysten toimintaedellytysten turvaaminen muuttuvassa ympäristössä. Tahtoti­lamme on olla jäsenyritystemme ja toimialan etua ajava asiantuntijavaikuttaja, joka kerää, jalostaa ja jakaa faktatietoa sidosryhmilleen. ARL edistää vaikuttamisella ja aktiivisella toiminnalla rengasturvallisuuden, työturvallisuuden ja työergonomian, ympäristövastuullisuuden, lainsäädännön ja työvoiman saatavuuden kehittymistä, yhdessä sidosryhmiemme kanssa.” 

Arvolupaus on strategian ydin 

Autonrengasliiton arvolupaus vetoaa sekä nykyisiin että uusiin jäseniin. ”Me haluamme olla sellainen liitto, jonka arvon jokainen jäsenyritys tietää ja tuntee, jossa halutaan olla ja johon halutaan liittyä. Jotta liitto voi olla vahva toimiija, sen toiminnan pitää olla jäsenistölleen arvokasta, hyödyllistä sekä kiinnostavaa”, korostaa Tuuri. 

”Tärkeitä arvolupauksen elementtejä ovat edelleen työmarkkinapoliittinen tehtävä eli työ­ehtosopimuksen laatiminen ja työrauhan turvaaminen, työturvallisuuskoulutukset sekä ammatilliseen koulutukseen vaikuttaminen. Tulemme edistämään strategiakaudella tärkeitä tiedotus- ja koulutusteemoja moderneilla keinoilla, esimerkiksi TES-, työturvallisuus- ja markkinakatsauswebinaareilla. Tulemme tarjoamaan erilaisia välineitä jäsenyrityksille heidän toimintansa kehittämiseen alati monipuolistuvassa kilpailuympäristössä. Kehitämme asemaamme teknisenä asiantuntijana ja kouluttajana sekä laajennamme asiantuntijuutemme teemoja. Lisäksi voimme tulevaisuudessa tarjota jäsenyrityksillemme koulutuksella hankittavan vastuullisen toimijan sertifikaatin. Vastuullisuusasiat kun ovat päivä päivältä yhä tärkeämmässä roolissa myös meillä rengasalalla”, luettelee ARL:n tuore puheenjohtaja.

Työmarkkinasäädösten modernisoiminen 

Autonrengasalan toimintaympäristö muuttuu, ja kuluttaja-asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut vaativammaksi. Renkaita ja palveluita halutaan ostaa nykypäivänä enenevässä määrin myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kilpailu kiristyy myös suhteessa muihin markkinoilla toimiviin yrityksiin. Autokauppa sekä autokorjaamoala ovat jo vuosien ajan pyrkineet leikkaamaan oman osuutensa rengaskaupan kakusta. 

ARL:n vastuulla on joustavampien työnteon mallien luominen alalle, jotta jäsenyritysten kilpailukyky varmistetaan myös jatkossa. ”Haluamme yhdessä Paltan kanssa poistaa esteitä joustavan työajan sijoittelusta. Haluamme tukea työehtojen paikallista sopimista sekä ottaa vahvan roolin TES-asioiden kouluttajana. Autonrengasliiton sopimusalan kehittyminen on meidän kaikkien etu”, sanoo Tuuri.

ARL on vahva rengasalan asiantuntija 

ARL asemoituu rengasalan johtavana asiantuntijana. ”Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus toimia rengasalan asiantuntijana, alan tiedon kerääjänä ja kokoajana. Kattava jäsenyritysverkostomme ja sidosryhmämme mahdollistavat renkaiden teknisiin seikkoihin ja lainsäädäntöön, sekä renkaiden ostamiseen, käyttämiseen ja kierrättämiseen liittyvät teemat”, sanoo Tuuri. 

”Asiantuntijana toimiminen edellyttää meiltä panostuksia ja resursseja. Jatkossa ARL ottaa käyttöön oman extranetin. Jäsenistön tiedottamista lisätään, teknisen foorumin toiminta aktivoidaan. Tulevaisuudessa puhumme rengas­alan asioista liiton objektiivisella äänellä. Pyrimme olemaan aktiivinen toimija, joka tuo näkemystään esille, tiedottaa ja kokoaa sidosryhmiä keskusteluihin sekä toimii aktiivisena integraattorina”, korostaa Teemu Tuuri. 

Aktiivinen vaikuttaminen 

”Rengasalan paras asiantuntijatieto tulee saada kuuluviin renkaita koskevan päätöksenteon foorumeilla. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Pääseminen osaksi päätöksentekoprosessia on haastavaa. Pitäisi olla vaikuttamassa juuri oikeaan aikaan oikeiden henkilöiden kanssa. Pyrimme vaikuttamaan lainsäädäntöön hakemalla puheenvuoroja jo lainsäädännön valmisteluvaiheessa, jolloin säädösten perusraamit luodaan”, visioi Teemu Tuuri.

Ratkaisu työvoiman saatavuusongelmiin 

Osaavan työvoiman saatavuus on rengasalan keskeinen ongelma. ”Työvoiman saatavuuteen alalla vaikuttaa se, ettei rengasasentajia valmistu mistään opinahjosta. Olemme tottuneet kouluttamaan osaavaa työvoimaa, mutta hyvien aihioiden löytäminenkin on ajasta ja alueesta riippuen haastavaa ja joskus jopa mahdotonta”, Tuuri pohtii. 

Tuurin mukaan rengasalan yritysten tulee jatkossakin huolehtia nykyisen henkilöstön työurien kestosta niin, että työturvallisuutta ja työergonomiaa painottaen tuetaan mahdollisimman pitkiä työuria. ”Meidän tulee edistää opiskelijoiden tietoisuutta rengasalasta esimerkiksi erilaisilla kampanjoilla. Aktivoituminen oppilaitosyhteistyössä paikallisesti ja valtakunnallisesti tulee olemaan alan kestävän kehityksen pilari.” 

”Tässä kohtaa haluan haastaa kaikkia jäsenyrityksiämme myös toimimaan paikallisesti yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Olen varma, että liiton toimistolta tämän asian eteenpäin viemiseen liikenee apua, jos sitä tarvitaan”, painottaa Tuuri.

Kirjoittaja: Valentina Ahlavuo