Siirry sisältöön

PassThru – laajasti väärin ymmärretty konsepti tarjoaa yhä mahdollisuuksia riippumattomille korjaamoille

Täydellisen diagnoositesterin ajoneuvoon integroiva SOVD (Service Oriented Vehicle Diagnostics) kolkuttelee jo ovella, ja kolmannen osapuolen etädiagnoosipalvelut ovat yleistyneet laajasti viime vuosina. Vaikka riippumattoman korjaamon testaustekniikkaan liittyviin haasteisiin onkin löytynyt uudenlaisia ratkaisuja, tarjoaa PassThru edelleen hyviä mahdollisuuksia etenkin merkkierikoistuneille riippumattomille korjaamoille.

Mikä ihmeen PassThru?

Diagnoosilaitteen kautta uudelleen ohjelmoitavat Flash-muistit alkoivat yleistyä ajoneuvojen ohjausyksiköissä 2000-luvun taitteessa. Autovalmistaja saattoi julkaista valmistamiensa ajoneuvojen ohjausyksiköihin ohjelmistopäivityksiä, jotka oli mahdollista suorittaa autovalmistajan omalla, valtuutetuille huolloille suunnatulla diagnoositesterillä. Jotta riippumaton korjaamo olisi voinut tarjota asiakkailleen vastaavan palvelun, olisi sen tullut investoida jokaisen merkin omaan diagnoositesteriin kaikkine merkkikohtaisine lisä­osineen. Vapaan kilpailun näkökulmasta tämä olisi asettanut riippumattoman korjaamon epäreiluun asemaan.

Tästä syystä Yhdysvalloissa luotiin konsepti, jossa autovalmistajan diagnoosiohjelmistojen ja VCI:n (Vehicle Communication Interface) väliseen kommunikointiin sekä VCI:hin kohdistuviin vaatimuksiin luotiin standardi. Tämä standardi mahdollistaisi sen, että riippumaton korjaamo voisi investoida vain yhteen standardin vaatimukset täyttävään VCI:hin, joka olisi yhteensopiva kaikkien autovalmistajien diagnoosiohjelmistojen kanssa standardirajapinnan (API – Application Programming Interface) kautta. Näin ollen riippumaton korjaamo voisi ottaa helposti käyttöönsä haluamiensa autovalmistajien ohjausyksiköiden uudelleen­ohjelmointiin tarkoitettuja sovelluksia ja käyttää niitä pay-per-use-tyyppisesti yhden standardinmukaisen VCI:n kanssa.

Tekninen toteutus

Tuohon aikaan konsepti ohjausyksiköiden uudelleen­ohjelmointiin nähtiin pääosin internet-pohjaisena. Valmistajan julkaisema ohjelmistopäivitys ladattaisiin autovalmistajan omalta palvelimelta diagnoosi­ohjelmiston ja OBD-pistokkeeseen kytketyn VCI:n kautta ajoneuvon ohjausyksikköön. VCI toimisi ikään kuin välikappaleena autovalmistajan palvelimen ja ajoneuvon välillä – tästä nimitys ”PassThru”.

Yhdysvaltalainen SAE-standardi (Society of Automotive Engineers) PassThru-konseptille on J2534. Standardi määrittää vaatimukset VCI:lle – esimerkiksi mitä fyysisiä tiedonsiirron rajapintoja (kuten CAN) ja diagnoosiprotokollia (kuten UDS) sen tulee tukea sekä J2534 API:n, joka on ohjelmistorajapinta VCI:n ja PC:lle asennettavan diagnoosiohjelmiston välillä.

Hyvä analogia J2534 API:lle on tulostin: kukin PC:lle asennettava sovellus tai ohjelmisto ei vaadi omaa sovelluskohtaista tulostintaan, vaan mikä tahansa tulostin toimii minkä tahansa PC-ohjelmiston kanssa. Tulostimen käyttöön hyödynnetään standardirajapintaa, jonka kautta mikä tahansa rajapintaa tukeva ohjelmisto voi käyttää mitä tahansa tulostinta. J2534:n tapauksessa PC-sovellus olisi minkä tahansa autovalmistajan diagnoosiohjelmisto ja tulostin ajoneuvoon kytkettävä VCI. J2534 itsessään ei siis ole diagnoosiprotokolla vaan ohjelmointirajapinta diagnoosisovelluksen ja ohjausyksikön kanssa kommunikointiin käytettävän laitteen (VCI) välillä.

PassThru-laite tarkoittaa mitä tahansa VCI:tä (Vehicle Communication Interface), joka tukee joko J2534- tai ISO 22900 / D-PDU -standardeja ja niihin käytettäviä ohjelmointirajapintoja (API – Application Programming Interface). Käytännössä kyseessä on universaali VCI, joka on yhteensopiva usean eri autovalmistajan oman diagnoosiohjelmiston kanssa. Kuva: Hella Gutmann Solutions GmbH

PassThru Euroopassa

Yhdysvalloissa konsepti on tullut lainsäädäntöön kolmessa vaiheessa vuosina 2004, 2006 ja 2018 – ensin kattaen päästötasoon liittyvien ohjausyksiköiden uudelleenohjelmointimahdollisuuden, sitten kaikkien ohjausyksiköiden uudelleen­ohjelmointimahdollisuuden ja viimeisimpänä koko autovalmistajan oman diagnoosi­laitteen käyttömahdollisuuden. Euroopassa vastaavanlainen konsepti otettiin käyttöön Euro 5 -päästö­tason ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä. Euroopassa otettiin käyttöön myös ISO 22900- ja D-PDU-standardi, joka on idealtaan täysin J2534:ä vastaava.

Autovalmistajien tulisi siis käytännössä tarjota riippumattomille korjaamoille pääsy sellaiseen sovellukseen, joka mahdollistaa ajoneuvon kaikkien ohjausyksiköiden uudelleenohjelmoinnin autovalmistajan päivitystiedostoilla ja on yhteensopiva joko J2534:n tai ISO 22900 / D-PDU:n mukaisen VCI:n kanssa. Yhteensopivuus tulisi taata vähintään Euro 5 -päästötason ajoneuvoihin, ja käyttöaikaa sovellukseen tulisi kyetä ostamaan käyttötarpeen mukaisesti kohtuulliseen hintaan.

Yleisimmät väärin­käsitykset ja käytännön mahdollisuudet

PassThru-konsepti juontaa juurensa ohjausyksiköiden uudelleenohjelmointien yleistymiseen. Lisäksi Euroopassa tämä vaatimus otettiin käyttöön Euro 5 -päästötason mukaisesti tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen yhteydessä. Moni on yhä siinä käsityksessä, että PassThru-konsepti liittyy ainoastaan Euro 5 -päästötason – tai sitä uudempien – ajoneuvojen ohjausyksiköiden uudelleenohjelmointiin.

Todellisuudessa useat autovalmistajat eivät ole vaivautuneet toteuttamaan erillistä vain riippumattomille korjaamoille ja vain ohjausyksiköiden uudelleenohjelmointiin tarkoitettua sovellusta, vaan ne ovat luoneet J2534- tai ISO 22900 -yhteensopivuuden täydelle diagnoosiohjelmistolleen, joka on usein sama, jota autovalmistajan valtuutetut korjaamotkin käyttävät. Monet autovalmistajat käyttävät J2534- tai ISO 22900 -alustaa myös omissa merkkikohtaisissa VCI-laitteissaan. Monesti sovellukset ovat yhteensopivia myös Euro 5 -päästötasoa vanhempien ajoneuvojen kanssa, joskus jopa aina 1990-lopulta alkaen. Tässä tapauksessa autovalmistajan omaan diagnoosiohjelmistoon on mahdollista hankkia käyttöaikaa esimerkiksi tunti tai päivä kerrallaan, jolloin kustannus on usein joistakin euroista joihinkin kymmeniin euroihin.

Merkkikohtaisia laitteistoja ei vaadita, vaan ohjelmistot voidaan asentaa perus PC:lle. Yhtä J2534- tai ISO 22900 -standardien mukaista VCI:tä voidaan lähtökohtaisesti käyttää kaikkien diagnoosisovellusten kanssa, hieman autovalmistajan vaatimuksista riippuen. PassThru antaa mahdollisuuden käyttää merkkikohtaisia diagnoosiohjelmistoja tarpeen mukaan, esimerkiksi tunti- tai päiväkohtaisella veloituksella, sellaisiin töihin, jotka eivät esimerkiksi onnistu perinteisillä monimerkkitestereillä. 

Mitä on tarjolla?

Täyden diagnoosiohjelmistonsa J2534- tai ISO 22900 -standardien mukaisen VCI:n kanssa käyttöön tarjoavat ainakin Peugeot, Citroën, Mercedes Benz, BMW, Toyota, Ford, VW Group, Mitsubishi, Opel ja Volvo. Kaikkien eri autovalmistajien diagnoosi­ohjelmistojen asennukseen liittyy toki omat kikkansa, mutta tarvittaessa perus ATK-taidoilla selviää pitkälle.

PassThru-laitetta valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, minkä autovalmistajien diagnoosiohjelmistojen kanssa yhteensopivuus on validoitu laitevalmistajan toimesta. J2534 ja ISO 22900 ovat monelta osin löyhiä standardeja, joten merkkikohtaisia erikoisuuksia tavataan autovalmistajien puolelta joissain tapauksissa. Kaikki standardeja tukevat laitteet eivät välttämättä toimi täysin mutkattomasti kaikkien diagnoosisovellusten kanssa, mutta hyviä, useimmissa merkkikohtaisissa ympäristöissä toimivia laitteita löytyy markkinoilta.

Lisäksi laitteesta olisi hyvä löytyä tuki sekä J2534- että ISO 22900 -standardeille ja lisäksi J2534:n osalta molemmille standardin osille -1 ja -2. ISO 22900:n osalta tuki tarvitaan myös D-PDU:lle, joka on varsinainen API itse VCI:lle.

Täydellinen merkki­kohtainen laitteisto myös hankittavissa 

Mikäli autovalmistaja ei mahdollista täyden diagnoositesterinsä käyttöä PassThru-laitteella, on riippumattomalla korjaamolla EU-lainsäädännön puitteissa mahdollisuus hankkia käyttöönsä myös täysi autovalmistajan diagnoositesteri kaikkine oheislaitteineen – aivan kuten valtuutetuilla huolloillakin. Tällöin laitteisto sisältää valmistajan oman VCI:n, ja monesti tarjolla on ainoastaan vuosittainen lisenssimaksu. Hinnoittelun tulee olla kohtuullista ja reilua verrattuna valtuutettuun toimijaan.

Diagnoositesterien kirjo riippumattomalla korjaamolla

Riippumattomille korjaamoille hankittaviin diagnoositestereihin ei ole olemassa hyvää nyrkkisääntöä. Helppokäyttöinen, kattavilla ominaisuuksilla varustettu monimerkkitesteri on kuitenkin hyvä lähtökohta.

Mikäli korjaamo on erikoistunut laajemmin esimerkiksi muutamiin merkkeihin, voidaan näihin merkkeihin hankkia autovalmistajien omat diagnoositesterit ja yksi tai useampi J2534- tai ISO 22900 -standardin mukainen PassThru-laite, jota voidaan hyödyntää kaikkien näiden merkkikohtaisten ohjelmistojen kanssa. Käyttötarpeiden kasvaessa Pass­Thru-laitteiden määrää voidaan lisätä ja esimerkiksi tunti- tai päiväkohtaisista lisensseistä voidaan siirtyä vuosilisensseihin.

Jos autovalmistaja ei tarjoa omaa täydellistä diagnoositesteriään pay-per-use-tyyppisesti PassThru-laitteen kautta, voi täydellisen merkkikohtaisen diagnoosipaketin hankkimista harkita myös autovalmistajan maahantuojan kautta. Korjaamoilla vähemmän yleisille merkeille parempaa kattavuutta diagnostiikan osalta voidaan hakea kolmannen osapuolen etädiagnoosiratkaisuista. Tällaiset laitteet ovat usein kohtuullisesti hinnoiteltuja, eivätkä sisällä juoksevaa lisenssikulua.

Kirjoittaja: Valtteri Härkönen

ePTI (Electronic Periodic Technical Inspection) – elektronisesti ohjattujen turvajärjestelmien sähköinen määräaikaiskatsastus