Siirry sisältöön

Nokian Renkaat Oyj investoi tehtaaseen Romaniassa

Nokian Renkaiden hallitus on päättänyt investoida uuteen henkilöautorengastehtaaseen Romaniassa. Uudishankkeena rakennettava tehdas sijoittuu Oradeaan, joka sijaitsee Romanian luoteisosassa lähellä Unkarin rajaa. Tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 6 miljoonaa rengasta, ja sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa. Tehtaan yhteyteen rakennetaan jakelukeskus renkaiden varastointia ja jakelua varten. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 650 miljoonaa euroa. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 alussa, ja ensimmäiset renkaat arvioidaan valmistettavan vuoden 2024 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Kaupallisen rengastuotannon odotetaan alkavan alkuvuodesta 2025. 

Romanian tehtaan arvioidaan työllistävän noin 500 henkilöä. Tuotanto keskittyy pääosin Keski-Euroopan markkinoille suunnattujen isompien henkilöautorenkaiden ja SUV-renkaiden valmistukseen.

Kesäkuussa 2022 Nokian Renkaiden hallitus päätti aloittaa yhtiön hallitun vetäytymisen Venäjältä. Ukrainan sodasta ja siitä seuranneista, kiristyneistä pakotteista johtuen Nokian Renkaat Oyj:llä ei ole enää edellytyksiä jatkaa toimintaa kestävällä tavalla Venäjällä. Lokakuussa Nokian Renkaat allekirjoitti sopimuksen Venäjän toimintojen myynnistä. Rengassaatavuuden turvaamiseksi Nokian Renkaat päätti jo aiemmin tänä vuonna nopeuttaa investointia uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa, ja Romaniaan rakentuva tehdas on olennainen osa tätä suunnitelmaa. Samalla yhtiö on jatkanut kapasiteetin lisäämistä tehtaillaan Suomessa ja Yhdysvalloissa pyrkien näin hajauttamaan tuotantoaan maantieteellisesti.

Kirjoittaja: Valentina Ahlavuo

Nokian Renkaat Oyj myy Venäjän liiketoiminnot

Nokian Renkaat Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Venäjän toimintojensa myynnistä Tatneft PJSC:lle. Kaupan velattoman arvon arvioidaan olevan noin 400 miljoonaa euroa. Lopulliseen kauppahintaan vaikuttavat muun muassa kassavarat ja käyttöpääoman määrä sekä ruplan ja euron valuuttakurssimuutokset.

Kaupan toteutuminen vaatii venäläisten viranomaisten hyväksynnän ja muiden edellytysten täyttymisen, mikä aiheuttaa huomattavia epävarmuuksia liittyen kaupan lopulliseen ajankohtaan, hintaan, ehtoihin ja toteutumiseen.

Nokian Renkaat on toiminut Venäjällä vuodesta 2005 alkaen. Vuonna 2021 noin 80 % Nokian Renkaiden henkilöautorenkaista valmistettiin Venäjällä, ja liiketoiminta-alue Venäjä ja Aasia muodosti noin 20 % Nokian Renkaiden liikevaihdosta. 

Nokian Renkaat ilmoitti kesäkuussa 2022 aloittavansa hallitun vetäytymisen Venäjältä. Kaupan myötä Nokian Renkaiden toiminta Venäjällä loppuu ja yhtiön henkilökunta siirtyy uudelle omistajalle.  

Venäjältä vetäytyminen vaikuttaa merkittävästi Nokian Renkaiden taloudelliseen tulokseen. Renkaiden tuonnin loppuminen Venäjältä vaikuttaa negatiivisesti myyntiin erityisesti Keski-Euroopassa seuraavan kahden–kolmen vuoden aikana. Rengassaatavuuden turvaamiseksi Nokian Renkaat on jatkanut kapasiteetin kasvattamista Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtaillaan ja edistää investointia uuteen tuotantokapasiteettiin Euroopassa.

Nokian Renkaat -tehdas Venäjällä Vsevolozhskissä.

Liiketoimintojen myynnin taloudelliset vaikutukset

Osana vetäytymisprosessia Venäjältä Nokian Renkaat kirjasi vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä -280,7 miljoonaa euroa Venäjän varoihin liittyviä arvonalentumisia ja -20,0 miljoonaa euroa alaskirjauksia Venäjän laskennallisista verosaamisista. Merkittävistä epävarmuuksista johtuen lopulliset taloudelliset vaikutukset, muun muassa muuntoerot mukaan lukien, voidaan arvioida vasta kaupan toteuduttua.

Nokian Renkaiden Venäjällä ja Valko-Venäjällä sijaitsevat varat ilman veroja ja rahoituseriä olivat 574,5 miljoonaa euroa arvonalentumisten ja alaskirjausten jälkeen vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen lopussa ja 590,4 miljoonaa euroa kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Venäjällä ja Valko-Venäjällä sijaitsevat nettovarat oikaistuna nettovelalla olivat 480,3 miljoonaa euroa kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Muun muassa käyttöpääoman kausiluonteisuus sekä kaupan toteutumisen ajankohta vaikuttavat Venäjällä ja Valko-Venäjällä sijaitsevan nettovarallisuuden arvoon ja sitä kautta kaupasta saatavaan käteissuoritukseen.

Nokian Renkaat on arvioinut, että yhtiön omavaraisuusaste (30.9.2022: 64,0 %) ja velkaantumisaste (30.9.2022: 22,2 %) säilyvät hyvällä tasolla Venäjän liiketoimintojen myynnin jälkeen. Vahva tase tukee, kun Nokian Renkaat rakentaa liiketoimintaansa ilman Venäjää.

Yllä mainitut syyskuun lopun luvut ovat alustavia kolmannen vuosineljänneksen lukuja. Nokian Renkaat julkistaa oikaistut vertailuluvut vuodelta 2022 kaupan toteutumisen jälkeen esittäen Venäjän liiketoiminnot lopetettuina toimintoina.

Lisätietoja: 
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742 
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750 
Päivi Antola, johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi, puh. 010 401 7327 

Sijoittajat: ir@nokiantyres.com  
Media: media@nokiantyres.com