Siirry sisältöön

Vastuullisuus vaikuttaa tulevaisuuteen

Helena Sauramo aloitti Koivusen toimitusjohtajana toukokuun puolessavälissä. Sauramo siirtyi MEKO-konsernin omistaman Koivunen Oy:n palvelukseen Delta Auton toimitusjohtajan tehtävästä. Hän luotsaa pian satavuotiaan Koivunen Oy:n uuteen aikakauteen. 

Autoalan jälkimarkkinat ovat murroksessa. Koivunen Oy:n uudella toimitusjohtajalla Helena Sauramolla on kuitenkin raikas katse jälkimarkkinoiden liiketoimintaympäristöön. Millainen jälkimarkkina on verrattuna ensiasennusmarkkinoihin, Helena Sauramo?

”Ensiasennusmarkkinalla nykytrendit, kuten digitalisaatio, datan hyödyntäminen, palvelutuotteiden moninaisuus, autokannan sähköistyminen ja connected cars ovat askeleen tai kaksi pidemmällä”, kuvailee Sauramo. ”Lisäksi ensiasennusmarkkina on konsolidoituneempi, ja konsolidaation eteneminen on tällä hetkellä vauhdikasta.”

Sauramo nostaa esiin kaksi jälkimarkkinoiden toimintaympäristössä keskeistä trendiä: ”Seikka, joka vaikuttaa vahvasti jälkimarkkinoidenkin tulevaisuuteen, on vastuullisuus. Sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Lisäksi uskon, että loppuasiakkaiden moninaiset tarpeet ja niihin vastaaminen tulevat nousemaan tärkeysjärjestyksessä yhä korkeammalle. Kuluttajakäytös muuttuu, ja niin yksityis- kuin yritysasiakkaiden toiveisiin vastaaminen on äärimmäisen tärkeää.”

Ansiokas ura autoalalla

Helena Sauramo on kauppatieteiden maisteri Turun Kauppa-korkeakoulusta. ”Valmistuttuani työskentelin tilintarkastajana ja sisäisen laskennan tehtävissä. Vuonna 2010 aloitin Delta Autolla, jossa toimin muun muassa talousjohtajana vuodesta 2016 tammikuuhun 2019, jolloin aloitin toimitusjohtajana. Siinä tehtävässä toimin toukokuuhun 2023 asti”, Sauramo kertaa.

Sauramo pitää Koivusta mielenkiintoisena yhtiönä niin tilanteensa kuin toimialan kehityksen puolesta. ”On hienoa päästä osaksi kansainvälistä konsernia mutta samalla kuitenkin luotsata perinteikästä perhe-yhtiötä”, hän iloitsee. ”Koivusella on vahva markkinaosuus ja hieno historia, jota aiomme kunnioittaa – MEKO:n strategiana on säilyttää maayhtiöiden vahva itsenäisyys sen sijaan, että pyrkisimme samalla sabluunalla saamaan maiden toiminnot muistuttamaan toisiaan.”

Vahva usko MEKO:n ja Koivusen tulevaisuuteen

MEKO:n kevään tiedotteen mukaan Sauramon nimitys vahvistaa Koivusen johtoa, jossa hänen tehtävänsä on keskittyä erityisesti Koivusen kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen Suomessa. MEKO on pörssi-yritys, joka kuuluu Euroopan suurimpiin konserneihin. Miten tämä vaikuttaa Koivunen Oy:n kasvu-strategiaan lähitulevaisuudessa?

”Uskon MEKO:n strategiaan ja tulevaisuuden näkemykseen, ja päätökseeni siirtyä MEKO:n palvelukseen vaikuttikin tilaisuus päästä osaksi hyvin suoriutuvaa, tavoitteellisesti kasvavaa ja kansainvälistä konsernia. En ollut itse aikaisemmin tehnyt yhteistyötä Koivusen kanssa, vaikka olinkin kuullut positiivista yhtiöstä Deltan aikoinani. Nykyisessä tehtävässäni pääsen näkemään ja vaikuttamaan arvoketjuun laajasti, mikä on minulle innostavaa.”

Sauramon mukaan Koivunen Oy:tä on tarkoitus kasvattaa määrätietoisesti tulevina vuosina. Koivunen on nyt osa Pohjois-Euroopan suurinta jälki-markkinatoimijaa, ja tämän kautta yhä parempi partneri asiak-kailleen. ”Lähes satavuotinen historia Suomen markkinoilla takaa sen, että jatkossakin Koivunen ymmärtää asiakkaitaan, esimerkiksi Fixus-ketjun yrittäjiä ja heidän tarpeitaan”, muistuttaa Sauramo.

Myös henkilöstön kannalta MEKO:on kuulumisesta on hyötyä. ”Henkilöstölle tarjoutuu uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia ja kansainvälistä tietotaitoa. Itse näen yhtiön menestymiselle tärkeimpänä asiana henkilöstön, ja MEKO:lla jaetaan tämä näkemys. Henkilöstön osaamiseen, hyvinvointiin ja kehittämiseen tullaan panostamaan tarmokkaasti”, Sauramo lupaa.

Fixus ja Mekonomen rinnakkain

MEKO:n toimitusjohtaja Pehr Oscarson kertoi keväällä, että konsernin molemmat liiketoiminnat Suomessa kehittyivät rinnakkain. ”Suomessa jatketaan niin Fixus-ketjun kuin Mekonomen-ketjun kehittämistä – korjaamokonseptien kehittäminen on toimintamme ytimessä”, Sauramo vahvistaa. ”Synergia-etuja saadaan esimerkiksi valikoiman, logistiikan ja koulutuksen sekä tietysti erilaisten palveluiden ja palvelutuotteiden kehityksen saralla. Jatkossa jakelu myös Mekonomen-ketjulle tulee tapahtumaan Koivusen kautta.”

Vuonna 2023 liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti, ja Sauramo muistuttaakin, että kilpailu on lähtökohtaisesti positiivinen asia. ”Fixus ja Mekonomen ovat toimineet rinnakkain ennen yrityskauppaa, ja toimivat jatkossakin. Suomessa on useita kilpailevia ketjuja ja on loppu-asiakkaankin etu, että palvelutarjontaa on.”

Sauramon mukaan Fixus-ketjua tullaan jatkossa kehittämään entistä vahvemmin. ”Tarkoituksena on palvella niin kauppiaita, korjaamoita kuin myös kuluttajia entistä paremmin ja sitä kautta vahvistaa Fixus-brändiä”, Sauramo kuvailee. ”Koivusen valikoima ja tarjonta ovat jo parantuneet ja paranevat edelleen: valikoimaan on tullut ja tulee yhä uusia tuotteita ja tuotelinjoja. Jakeluteitä pyritään kehittämään jatkuvasti.”

Myös Fixus-kauppiastapahtuma säilyy. ”Juuri tällä hetkellä on suunnitteilla mielenkiintoinen Fixus-päivien ohjelma, jossa on kaupallisia, koulutuksellisia sekä viihteellisiä elementtejä”, Sauramo paljastaa. ”Olemme kiinnostuneet osallistumaan myös valtakunnallisiin tapahtumiin. Odotamme mielenkiinnolla autoalan näyttelytilanteen kehittymistä.”

Tarmokkaasti eteenpäin omalla linjalla

Talouspoliittinen linja Suomessa on kehittymässä voimakkaasti. Miten ruotsalainen konserni suhtautuu Suomen liiketoiminta-ympäristöön juuri nyt?

”MEKO on tehnyt investoinnin Suomeen pitkällä tähtäimellä. Mielestäni meillä on kansain-välisesti tarkasteltuna turvallinen ja ennakoitava yhteiskunta ja liiketoimintaympäristö”, Sauramo arvioi. ”Talouspolitiikan mahdolliset muutokset eivät muuta tätä asiaa, ja keskitymme toimimaan niissä puitteissa ja raameissa, jotka kulloinkin ovat voimassa.”

Henkilöstön rooli on Sauramon mukaan tällä hetkellä keskeinen. ”Työvoimapulaa on ollut monilla aloilla jo pitkään, ja kehitys on samansuuntainen kaikissa Pohjoismaissa. Tärkeintä tässä hetkessä on kehittää omaa henkilöstöä ja heidän työhyvinvointiaan sekä panostaa alan ja yrityksen houkuttelevuuteen, jotta henkilöstön pysyvyys ja saatavuus ovat hyvällä tasolla myös jatkossa”, Helena Sauramo summaa.

Kirjoittaja: Valentina Ahlavuo